Welkom bij de Groei Monitor van TNO
Deze site bevat hulpmiddelen voor verwijzing op basis van kleine lichaamslengte.
De site is bedoeld voor (semi-)professionals in de zorg, t.w. jeugdartsen, kinderartsen, diŽtisten, etc.

Met de "calculator" kunt u:
 • de SDS voor lengte, gewicht en BMI van een kind uitrekenen.
 • bepalen of het kind aan de interim verwijscriteria voor kleine lichaamslengte
   voldoet (deze informatie is uitsluitend toegankelijk na ingave van een wachtwoord).

  De berekeningen zijn gebaseerd op de referentiewaarden van de Vijfde Landelijke Groeistudie voor kinderen van Nederlandse, Turkse of Marokkaanse ouders.


  © 2014  Disclaimer:
      TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
      zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de instrumenten op deze site.